Co robimy

Zapoznaj się z naszymi kompetencjami

Koncentrujemy się na procesie transferu informacji (pamiętając o kontekście danych czy też fakcie ich wartości biznesowej) oraz zapewnieniu jego wydajności i bezpieczeństwa.

Application Delivery oraz bezpieczeństwo funkcjonowania aplikacji/baz danych:

Warstwa sieci:

Usługi:

Warstwa sprzętowa dla wymagań projektu: