Wierzymy w sprawne działanie

Application Delivery

Bezpieczeństwo funkcjonowania aplikacji i baz danych

Więcej

Warstwa sieci

Sterowanie ruchem w sieciach core

Więcej

Usługi

Audyty Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Więcej

Warstwa sprzętowa

Storage, serwery, sprzęt sieciowy

Więcej

Kim jesteśmy

Software Defined tworzy grupa ludzi aktywnych w informatyce od 20 lat.

Firma powstała z wiary. Wierzymy w sprawne działanie w odniesieniu do wszystkich form aktywności polegające na świadomej realizacji założonych celów. Jakkolwiek blankietowe, w praktyce trudne do osiągnięcia, wymagające dyscypliny w planowaniu oraz działaniu.

Wartość merytoryczna pochodzi z wielu lat pracy przy realizacji projektów informatycznych – po stronie dostawców czy też zamawiających, zarówno przy bezpośredniej realizacji jak i nadzorze nad przebiegiem projektów.