Usługi

Zawsze dostosowujemy
się do wymagań klienta.

Dla naszych klientów świadczymy następujące usługi:

Warsztaty i szkolenia techniczne

Wdrożenia nowych technologii w firmach są wymagające zarówno po stronie klientów jak i dostawców. Klienci muszą zmierzyć się z nieznanymi sobie rozwiązaniami i znaleźć wspólnie z dostawcą optymalną metodę wdrożenia nowego systemu.

Brak wiedzy klientów o nowych rozwiązaniach które znalazły się w centrum ich zainteresowania adresujemy poprzez przeprowadzanie warsztatów na których krok po kroku demonstrujemy działanie nowych technologii. Szkolenia techniczne pozwalają z kolei przekazać dogłębną wiedzę z zakresu systemów w których jesteśmy ekspertami.

Koncepcje, projekty techniczne

Koncepcje oraz projekty techniczne są sposobem na zagwarantowanie spójnej wizji klienta oraz dostawcy w danym projekcie.

Zazwyczaj są efektem wspólnej pracy dostawcy, który zna wdrażany system oraz klienta który zna szczegóły technicznej swojej infrastruktury i oprogramowania.

Wdrożenia i wsparcie

Świadczymy usługi wdrożeniowe i wsparcie dla największych instytucji finansowych w Polsce.

Przy współpracy z naszymi biznes-partnerami zapewniamy pierwszą oraz drugą linię wsparcia dla oferowanych przez nas produktów.

Naszym najbardziej wymagającym klientom zapewniamy wsparcie w modelu 24×7.

Pozyskiwanie nowych, dedykowanych technologii

Najwięcej zaawansowanych technologii informatycznych powstaje w Stanach Zjednoczonych lub Izraelu. W ciągu kilku lat od powstania, zaawansowane rozwiązania zazwyczaj docierają do Polski i innych krajów europejskich.

Software Defined przyśpiesza ten naturalnych cykl rozwoju dając swoim klientom możliwość skorzystania z najnowszych technologii „tu i teraz”. Jeżeli są Państwo zainteresowani technologiami niedostępnymi na rynku polskim prosimy o kontakt z nami.