O firmie

INFORMACJE O FIRMIE

a

Nasza Spółka powstała w 2014 roku jako firma specjalizująca się w zapewnieniu stabilności, wydajności i bezpieczeństwa aplikacji poprzez analizę, optymalizację i ochronę danych w środowiskach wykorzystujących m.in. mikrosegmentację czy service mesh.

a

Software Defined tworzy kilkunastoosobowy zespół ludzi aktywnych w informatyce od ponad 20 lat. Stawiamy na silne kompetencje i wartości merytoryczne, które nasza organizacja czerpie z wielu lat doświadczeń zespołowych i indywidualnych naszych pracowników zdobywanych w największych międzynarodowych organizacjach przy realizacji złożonych projektów – po stronie dostawców jak i Klientów, zarówno przy technicznej realizacji jak i nadzorze oraz zarządzaniu projektami i dostarczaniem usług (project management, service delivery management).

a

Nasi inżynierowie legitymują się wysokim poziomem i szerokim spektrum kompetencji merytorycznych gwarantujących najwyższy poziom usług. Posiadamy szereg certyfikacji i wyróżnień branżowych zarówno technicznych jak i w obszarach project oraz service management’u. Jako przykład można podać konsekwentne wyróżnianie Szefa naszego Zespołu Technicznego przez F5 DevCentral Community tytułami Featured Member oraz MVP (Most Valuable Professional).
Piotr Lewandowski otrzymuje wyróżnienia rok rocznie: 2017, 2018, 2019, 2020. Inżynierowie MVP wyłaniani są poprzez samą społeczność inżynierską F5 DevCentral Community i grono to ogranicza się do ok 20 – 30 wyróżnionych łącznie na świecie.
https://devcentral.f5.com/s/mvp#winners
Osoby o tym statusie mają nie tylko największą wiedzę, ale i wzajemne wsparcie oraz bezpośredni dostęp i osobistą znajomość z inżynierami F5 Networks w USA bezpośrednio zaangażowanymi w tworzenie i rozwój technologii F5