Usługi i rozwiązania

PROJEKTOWANIE, IMPLEMENTACJA I UTRZYMANIE SDDC

Wirtualizacja sieci LAN / WAN (SDLAN, SDWAN), serwerów i storage

Więcej »

BEZPIECZEŃSTWO

Implementacja i utrzymanie systemów next generation firewall, distributed firewall, ochrony aplikacji

Więcej »

INTEGRACJA I AUTOMATYZACJA

Integracja infrastruktury różnych producentów poprzez dostępne API

Więcej »

CHMURA PRYWATNA, PUBLICZNA, HYBRYDY

Projektowanie infrastruktury pod potrzeby hybrid / multicloud z centralnym zarządzaniem

Więcej »

PROJEKTOWANIE, IMPLEMENTACJA I UTRZYMANIE SDDC (SOFTWARE DEFINED DATA CENTER)

 • Wirtualizacja sieci LAN / WAN (SDLAN, SDWAN)
 • Wirtualizacja serwerów i storage
 • Konteneryzacja
 • Wirtualizacja środowisk EUC (VDI)
 • Wsparcie i serwis infrastruktury (24x7x365, Service Desk, Remote / Onsite Support, RMA)

BEZPIECZEŃSTWO

 • Implementacja i utrzymanie systemów next generation firewall, distributed firewall
 • Implementacja i utrzymanie systemów ochrony aplikacji (Web Application Firewall, IPS)
 • Zaawansowana kontrola dostępu (access policy)
 • Wykrywanie ataków DoS/DDoS L3/L4 oraz w warstwie L7 z deszyfracją
 • Integracja z rozwiązaniami zwalczającymi zagrożenia APT, malware
 • Rozwiązania monitoringu i optymalizacji systemów bezpieczeństwa oparte o ML i AI (Machine Learning i Artificial Intelligence)
 • Systemy centralnej deszyfracji i orkiestracji ruchu SSL (SSL Orchestration, Service Insertion)
 • Ochrona usług DNS
 • Usługi SOC 24×7

INTEGRACJA I AUTOMATYZACJA

 • Integracja infrastruktury różnych producentów poprzez dostępne API
 • Tworzenie dedykowanych API i mikroserwisów na potrzeby CI/CD
 • Tworzenie dedykowanych aplikacji wspomagających zarządzanie infrastrukturą (web/gui forntend) bazujących na mikroserwisach/API

CHMURA PRYWATNA, PUBLICZNA, HYBRYDY

 • Projektowanie infrastruktury pod potrzeby hybrid / multicloud z centralnym zarządzaniem
 • Implementacje federacji środowisk chmurowych i lokalnych
 • Identity federation w środowiskach chmurowych
 • Projektowanie disaster recovery dla środowisk hybrydowych
 • Migracje do środowisk chmurowych