Poznaj nas

Software Defined tworzy grupa ludzi aktywnych w IT od 20 lat.

smartphone
Dostarczanie aplikacji

Globalizacja działalności przedsiębiorstw oraz konieczność łączenia się z rozproszonymi aplikacjami w oparciu o szereg parametrów biznesowych. Samo utworzenie rekordu DNS to już za mało.

keyhole
Bezpieczeństwo

Wieloletnie doświadczenie pozwala zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa systemów IT. Znajomość najnowszych narzędzi i metod zapobieganiu atakom pozwala być w ciągłeś gotowości.

settings4
Wsparcie wdrożeniowe

Praktyczne kompetencje wdrożeniowe zyskane realizując wdrożenia w krytycznych środowiskach. Zapewniamy wdrożenia w oparciu o dedykowane urządzenia w data center klienta lub w oparciu o maszyny wirtualne.

cloud-computing3
Chmura

Kontroluj koszty przez umożliwienie i zabezpieczenie tymczasowego przenoszenia częsci obciążeń. Zabezpiecz dostępność swoich usług przez oferowanie ich w oparciu o rozproszonej chmurze.

chat1
Doradztwo

Nasi doradcy spełniają waszelkie warunki mając też dostęp do bazy wiedzy naszych partnerów technologicznych. Chętnie zastanowimy się wspólnie jak dostarczyć dowolną Państwa aplikację, gdziekolwiek, z pewnym i przewidywalnym efektem.

Stabilny i bezpieczny przepływ danych w organizacji.

Uruchomienie dowolnej usługi, na dowolnej platformie przy zachowaniu tej samej dostępności i bezpieczeństwa może stanowić wyzwanie, zwłaszcza w środowiskach opartych na przetwarzaniu chmurowym.

Potrafimy pomóc w zaadresowaniu poniższych wyzwań:

  • Zapewnienie dostępność biznesowej przez ograniczenie "downtime’ów".
  • Redukcję niestabilności usług, czyli negatywnego wpływu na funkcjonowanie głównego biznesu organizacji.
  • Przeciwdziałanie obniżeniu jakości "Customer experience" związane z wadliwym działaniem sfery IT.
  • Przeciwdziałanie kradzieży danych wrażliwych i/lub poufnych/tajnych.
  • Utrzymanie stabilności krytycznej usługi DNS
Kim jesteśmy

Poznaj
Software Defined

Firma powstała z wiary. Wierzymy w sprawne działanie w odniesieniu do wszystkich form aktywności polegające na świadomej realizacji założonych celów. Jakkolwiek blankietowe, w praktyce trudne do osiągnięcia, wymagające dyscypliny w planowaniu oraz działaniu.

Ostatnie wydarzenia

Software Defined stale się rozwija. Jakkolwiek truizm, dla każdej, w szczególności młodej organizacji rozwój jest elementem krytycznym. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wydarzenia, które z naszego punktu widzenia zmieniają naszą firmę.