💡 DJANGO 5 – rewolucja czy ewolucja framework’u do tworzenia serwisów backend? 💡

Django to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych framework’ów służących do tworzenia serwisów backend w języku Python.

Przez wiele lat doczekał się on wielu wydań i aktualizacji, i jest on powszechnie stosowany na świecie. Również w Software Defined regularnie sięgamy po tą bibliotekę, gdy budujemy zaawansowane aplikacje fullstack ze względu na jego wszechstronność oraz mnogość dostępnych (gotowych) rozwiązań do budowania modeli bazodanowych, relacji czy aplikacji API.

 

4 grudnia 2023 pojawiła się nowa wersja 5.0 dla Django, która jako aktualizacja typu „major” wnosi nowe funkcje i usprawnienia. Czy te nowości można nazwać rewolucją czy to jednak tylko ewolucja już i tak doprecyzowanego narzędzia? 🔎

 

Zgodnie z dokumentacją udostępnioną przez Django Software Foundation, wersja 5.0 wnosi między innymi:

  1. Wsparcie tylko dla najnowszych wersji Python: 3.10, 3.11, 3.12 (dla wersji Python 3.8 i 3.9 pozostaje Django 4.2.x).
  2. Prostsze renderowanie pól typu „field” dla widoków.
  3. Domyślne wartości dla pól bazodanowych („database-computed”) – tworzone na poziomie bazy danych.
  4. Rozbudowana definicja pól wyboru („choices”).
  5. Dodatkowe usprawnienia oraz deprecjacja starych integracji.
  6. Wiele innych drobnych usprawnień.

 

Pełna lista zmian dostępna jest na oficjalnej stronie Django:

https://docs.djangoproject.com/en/5.0/releases/5.0/

 

 

Analizując udostępnione nowości, można stwierdzić, że wersja 5.0 to ewolucja już dojrzałego projektu. Największymi zmianami jest wsparcie tylko najnowszych wersji Python oraz rozbudowa już istniejącej funkcjonalności.

Nie zmienia to jednak faktu, że nadchodzący rok 2024 to dobry moment, aby wykonać migrację aplikacji do nowej wersji Python oraz najnowszej wersji Django! 🆕 🆕 🆕