Chciałby zwrócić uwagę na mało znane – przynajmniej takie mam wrażenie – narzędzie do zdalnego monitorowania BIG-IP przy pomocy REST API. Narzędzie zostało stworzone przez F5 MVP i jest rozwijane od wielu lat.

Główne zalety:

·        Brak konieczności posiadania dostępu do BIG-IP dla użytkowników biznesowych

·        Możliwość monitorowania dowolnej ilości BIG-IP

·        Zerowy koszt (z wyjątkiem zasobów niezbędnych do uruchomienia narzędzia)

·        Możliwość uruchomienie na platformach Docker i Kubernetes

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://community.f5.com/t5/codeshare/big-ip-report/ta-p/285134

Poniżej parę przykładowych zrzutów ekranowych interfejsu BigIPReport:

  • Status Virtual Servers

  • Status urządzenia

  • Status certyfikatów